Tin Tức

07/09/2020


Chúng tôi rất cảm ơn bạn quan tâm và truy cập vào homepage của công ty.

Công ty trân trọng thông báo rằng chúng tôi đã đổi mới homepage.
Chúng tôi đã cải thiện nhằm nâng cao thiết kế và cấu trúc trong lần đổi mới này để giúp việc tìm kiếm thông tin có thể dễ dàng hơn. 

Ngoài ra, chúng tôi đã đặt AI chatbot, là hệ thống chatbot nguyên bản của công ty trên homepage. Hãy thử sử dụng để tìm được thông tin mà bạn đang mong muốn tìm kiếm.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện nội dung của homepage và chia sẻ những thông tin mới nhất đến bạn.

Xin trân trọng cảm ơn.